Avís Legal

Informació de conformitat amb l’article 10 de la LSSI

El titular d’aquesta web és:

Identitat: Aparatus S.L. (d’ara endavant Aparatus)

NIF: B66450511

Direcció: Av. Puig i Cadafalch, 218, Mataró – 08303 – Barcelona

Tel.: 606 369 321

Email: hola@aparatus.es

Condicions d’ús

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de Aparatus.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Aparatus actua amb la màxima diligència possible, pot donar-se el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Aparatus.

Aparatus no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el seu web.

Aparatus es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Mataró (Barcelona), per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li, amb excepció del que es disposa en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei resulti aplicable.